php shell hacklink php shell seobizde.com sosyal medya yönetimi web tasarım izmir escort şişli escort

วันที่ 20 มกราคม 2564 พิธีเปิดป้าย นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) | ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

Select Page

วันที่ 20 มกราคม 2564 พิธีเปิดป้าย นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน