Select Page

สถิติการดับไฟป่า

สถิติการดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด

สถิติจุดความร้อน (Hotspots)

สถิติจุดความร้อน (Hotspots) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน