Select Page
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (นายสุมิตร ช้อยเพ็ง)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (นายสุมิตร ช้อยเพ็ง)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (นายสุมิตร ช้อยเพ็ง) เป็นประธาน และมีคณะทำงานศูนย์ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าในระดับพื้นที่ ที่ 8 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า C3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า C3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า C2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า C2

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

ส.ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่

ส.ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่

ส.ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (hotspots)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (hotspots)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (hotspots) จากระบบติดตามสถานะของจุดความร้อนโดยดาวเทียม Suomi NPP (GISTDA) ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 จุด พื้นที่เสียหาย 15.60 ไร่ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร จัดการเชื้อเพลิง

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร จัดการเชื้อเพลิง

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร จัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร พิกัด 48p 0469804-1596614 และ 48p 0468806-1596509 ท้องที่ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ออกติดตามการดำเนิน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ออกติดตามการดำเนิน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ออกติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายฯ (อส.อส.) บ้านศาลา บ้านแซรสะโบว์ และบ้านแซรไปรใต้ - กิจกรรมทำแนวกันไฟและทำเสวียนเก็บใบไม้ - ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ปี 2566 ณ...

วันพฤหัสบดี 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566

วันพฤหัสบดี 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566

วันพฤหัสบดี 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า​ ส่งจนท.เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ​ 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ...

ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร

ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร

ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร, สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล​ ส่งจนท.เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ​ 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ...

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (นายสุมิตร ช้อยเพ็ง)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (นายสุมิตร ช้อยเพ็ง) เป็นประธาน และมีคณะทำงานศูนย์ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าในระดับพื้นที่ ที่ 8 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน...

ส.ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่

ส.ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (hotspots)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (hotspots) จากระบบติดตามสถานะของจุดความร้อนโดยดาวเทียม Suomi NPP (GISTDA) ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 จุด พื้นที่เสียหาย 15.60 ไร่ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร จัดการเชื้อเพลิง

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร จัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร พิกัด 48p 0469804-1596614 และ 48p 0468806-1596509 ท้องที่ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ออกติดตามการดำเนิน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ออกติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายฯ (อส.อส.) บ้านศาลา บ้านแซรสะโบว์ และบ้านแซรไปรใต้ - กิจกรรมทำแนวกันไฟและทำเสวียนเก็บใบไม้ - ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ปี 2566 ณ...

วันพฤหัสบดี 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566

วันพฤหัสบดี 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า​ ส่งจนท.เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ​ 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ...

ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร

ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร, สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล​ ส่งจนท.เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ​ 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ...