Select Page

สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว

นายธานี สังข์ศิริคุปต์

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว

[fa class=”fas fa-lg fa-phone-square-alt”]08 92853598

สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว  ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 10 บ้านสี่แยกแสงเพชร  ตำบลหนองมะแซว  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

ทิศเหนือ          จด วัดถ้ำแสงเพชร
ทิศใต้              จด ถนนสายบ้านสี่แยกแสงเพชร-วัดถ้ำแสงเพชร
ทิศตะวันออก     จด ถนนสายบ้านสี่แยกแสงเพชร-วัดถ้ำแสงเพชร
ทิศตะวันตก      จด วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
บริเวณพิกัด  48 P 0471090  ละติจูดที่  15  องศา  88  ลิปดา  32  ฟิลิปดา  เหนือ
UTM  1756460  ลองติจูด 104  องศา  73  ลิปดา  41  ฟิลิปดา  ตะวันออก
หน่วยดับไฟเคลื่อนที่  ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ที่ ภบ.2 (ดานหินแตก) บ้านหนองแคนน้อย ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร บริเวณพิกัด 48 Q 473003-1783129

ข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาหินทราย  ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนลักษณะเป็นการยกตัวของโลกตามแนวเขตจะเป็นหน้าผา  บนสันเขาจะเป็นพื้นที่ราบ ความสูงอยู่ระหว่าง  200 – 430  เมตร  มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดอำนาจเจริญ  มีสภาพภูมิอากาศช่วงฤดูกาลแยกเป็น  3  ฤดู คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดูร้อน จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ  Tropical  savannah   คือ  จะเห็นความแตกต่างของฤดูฝน  และฤดูแล้งอย่างชัดเจน  เป็นไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มีฝนตกชุกประมาณเดือนกันยายน   โดยมีช่วงกลางวันยาวในฤดูร้อนและอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี   ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ปริมาณน้ำฝนมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยปีละ  1,587.60  ม.ม.ต่อปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  35.4  องศาถึง  35.9  องศา  ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปี  73 %

สภาพป่าและสัตว์ป่า

                   สภาพป่าในพื้นที่ควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัวประกอบด้วยสังคมพืชหลายชนิด  ได้แก่ 

ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมพลัดใบเป็นสังคมพืชส่วนใหญ่  พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดกลางและมีไม้ไผ่ขึ้นอยู่กระจัดกระจายเป็นกลุ่มๆ พันธุ์ไม้สำคัญ  ได้แก่  พะยูง  ประดู่  มะค่าโมง  และตะแบก  เป็นต้น

ป่าเต็งรัง  ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ขนาดเล็กถึงปานกลาง  เช่น  เต็ง  รัง  เหียง  และพลวง  เป็นต้น                

ป่าดิบแล้ง  พบน้อยตามหุบเขาหรือริมห้วยต่างๆ พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนทอง ตะบาก เป็นต้น

          ส่วนสัตว์ป่าส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก  เช่น  กระรอก  กระต่าย ไก่ป่า  บ่าง  นกต่างๆ  และงูต่างๆ  เป็นต้น

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.