Select Page

การดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า

มาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี พ.ศ 2562

 

มาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่า พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (นายสุมิตร ช้อยเพ็ง)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (นายสุมิตร ช้อยเพ็ง) เป็นประธาน และมีคณะทำงานศูนย์ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าในระดับพื้นที่ ที่ 8 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน...

ส.ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่

ส.ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (hotspots)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดความร้อน (hotspots) จากระบบติดตามสถานะของจุดความร้อนโดยดาวเทียม Suomi NPP (GISTDA) ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 จุด พื้นที่เสียหาย 15.60 ไร่ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร จัดการเชื้อเพลิง

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร จัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการพื้นที่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร พิกัด 48p 0469804-1596614 และ 48p 0468806-1596509 ท้องที่ ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [modula...

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ออกติดตามการดำเนิน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ออกติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายฯ (อส.อส.) บ้านศาลา บ้านแซรสะโบว์ และบ้านแซรไปรใต้ - กิจกรรมทำแนวกันไฟและทำเสวียนเก็บใบไม้ - ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ปี 2566 ณ...

วันพฤหัสบดี 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566

วันพฤหัสบดี 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า​ ส่งจนท.เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ​ 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ...

ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร

ระหว่างวันที่ 15-19​ ม.ค.​ 2566 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร, สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล​ ส่งจนท.เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับไฟป่าระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ​ 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เฉลิมพระเกียรติ...